Aplicacions i serveis a la construcció

Façanes ofereix un ampli servei a la construcció a fi de donar solucions a tots els problemes tècnics de l'obra.

  • Obra civil i muntatge d'ascensors.
  • Ventilació forçada garatges i equipaments.
  • Ignifugats i proteccions.
  • Gestió d'amiant i canalitzacions.
  • Serveis de descàrrega i transport de materials.