Projectes

Treballs per a l'acondicionament de façanes, cantells de balcons i instal·lació d'aparella elevadors en façana posterior de conjunt d'habitatges. Montornès del Vallès.

Etiquetes:

Treballs per acondicionament de cantells de balcons de façana posterior amb equips homologats en treballs verticals.

Etiquetes: